top of page

Kalite Politikamız

İnsan Sağlığına doğal çözümler odaklı yaklaşımımızın ve sürekli iyileştirme prensibimizin gereği olarak ISO Kalite Yönetim, Çevre yönetim sistemlerini kullanmaktayız.Sektörümüz gereği, ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve sunulması ile ilgili tüm Gıda ve Tarım Bakanlığı yasa, yönetmelikleri ve yürürlükte olan güncel GMP (İyi Üretim Uygulamaları) kurallarına sürekli olarak uygunluğunu sağlamaktayız.

Ürünlerimizi, kullanım amacı ve ruhsat mecburiyetlerine uygun, güvenilir, kalite ve etkinlik açısından risk oluşturmayacak şekilde üretmek amacıyla Kalite Güvence Sistemleri’ni uygular ve sistemimizi sürekli iyileştirmekteyiz. Bu hedefe ulaşılmasını bir yönetim sorumluluğu olarak kabul eder, tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin sisteme katılımını sağlamaktayız.

Müşterilerimizi tatmin etmek için beklentilerini doğru anlar, bu beklentileri aşmak için çabalar ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamaya çalışmaktayız.

Kalite Politikamızın tüm çalışanlarımıza benimsetilmesi ve Kalite Sistemimizle ilgili kavram ve prensiplerin iyi anlaşılması için sürekli ve planlı eğitimler yapmaktayız.

bottom of page