top of page

Üretim

Gıda Takviyesi Üretimi

Denge İlaç aşağıdaki teropotik alanlarda pilot üretim ve satış faaliyeti göstermektedir.

• Dermatoloji
• Antilitojenik
• Analjezik
• Antienflamatuar

• Antibakteriyel
• Spazmolitik

Molekül, doz ve dozaj formları ile ilgili detaylar için info@dengeilac.com.tr ile iletişime geçiniz.

bottom of page