0422 211 46 46

İNSANCIL YAKLAŞIM:

Çalışanlarına değer verir, gelişimlerine katkıda bulunur. 


DOĞAYA SAYGI:

Faaliyetlerinin çevreye etkisini dikkate alarak, sorumlu bir yaklaşım sergiler.


BÜTÜNLÜK:

Sağlıktan güzelliğe ilkesine uygun, birbirini tamamlayan ürün portföyü sunar.


YENİLİKÇİLİK:

Bilimi ve teknolojiyi, ihtiyacı karşılayan ürün ve hizmetlere dönüştürür.


FARMASÖTİK DUYARLILIK:

Ürünlerini,konusunda uzman sağlık profesyonelleri aracılığıyla hastalara ulaştırır.