0422 211 46 46
 • KALİTE POLİTİKAMIZ 

  İnsan Sağlığına doğal çözümler odaklı yaklaşımımızın ve sürekli iyileştirme prensibimizin gereği olarak ISO

  Kalite Yönetim, Çevre yönetim sistemlerini kullanmaktayız.Sektörümüz gereği, ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi

  ve sunulması ile ilgili tüm Gıda ve Tarım Bakanlığı yasa ,yönetmelikleri ve yürürlükte olan güncel GMP (İyi Üretim Uygulamaları) kurallarına sürekli olarak uygunluğunu sağlamaktayız.

  Ürünlerimizi, kullanım amacı ve ruhsat mecburiyetlerine uygun, güvenilir, kalite ve etkinlik açısından risk oluşturmayacak şekilde

  üretmek amacıyla Kalite Güvence Sistemleri’ni uygular ve sistemimizi sürekli iyileştirmekteyiz.

  Bu hedefe ulaşılmasını bir yönetim sorumluluğu olarak

  kabul eder, tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin sisteme katılımını sağlamaktayız.

  Müşterilerimizi tatmin etmek için beklentilerini doğru anlar, bu beklentileri aşmak için çabalar ve kendilerini değerli hissetmelerini

  sağlamaya çalışmaktayız.

  Kalite Politikamızın tüm çalışanlarımıza benimsetilmesi ve Kalite Sistemimizle ilgili kavram ve prensiplerin iyi

  anlaşılması için sürekli ve planlı eğitimler yapmaktayız.

  İLKELERİMİZ

  Denge İlaç olarak; temel ilke ve değerlerimizin, insan sağlığı odaklı kurumsal yönetim anlayışımızın,  politikalarımızın ve kurumsal sorumluluk bakış açımızın üzerinde yükseldiği bir yönetim anlayışının rekabeti anlamlı hale getireceğine inanıyoruz. 
  Her geçen yıl zenginleşen deneyimimiz, Denge İlaç’ın kurumsal çerçevesini çizmemizde bize yol gösteriyor. Sadece kendi sektörümüzde değil tüm ilaç sektöründe  iyi bir şirket olma inancımız, değişime olan tutkumuz, insan mutluluğunu hedef alan politika ve süreçlerimiz ve deneyimlerimizden damıttığımız kurumsal değerlerimiz Denge İlaç’ı başarıya taşıyan, gelecek yolculuğumuzda bize yol gösteren en güvenilir kılavuzumuzdur.